Τα κίνητρα για την κάλυψη των θέσεων.     Τεράστια είναι τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού στον ξενοδοχειακό τομέα με μελέτη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου να αναφέρει ότι οι κενές θέσεις εργασίας ανέρχονται…