Κατακόρυφη πτώση του ελληνικού ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο. Τα νεότερα στοιχεία ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των προβλέψεων της κυβέρνησης η οποία για το σύνολο του έτους αναμένει ύφεση 8%.

 

Εξαιρετικά δυσμενείς ήταν οι επιπτώσεις του lockdown στην ελληνική οικονομία στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 οδηγώντας σε ύφεση 15,2%.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το δεύτερο τρίμηνο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 14,0%, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2020, ενώ σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 15,2%. Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το δεύτερο τρίμηνο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 15,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019.

 

Η ύφεση αντανακλά τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα στοιχεία του για το δεύτερο τρίμηνο 2020 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ και για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων. Ξεκαθαρίζεται δε πως τα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 θα αναθεωρηθούν όταν κατατεθούν τα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Διαβάστε επίσης  15 χρόνια Παραδοσιακός Σύλλογος "Βιγλάτορες" @ Κοντυλιές Κρητικό Κέντρο (04/2)

Από τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το ΑΕΠ προκύπτει πως στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 επήλθαν οι εξής μεταβολές:

-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 10,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019.
-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019.
-Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 32,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 15,4%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 49,4%.
-Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 17,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 15,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 25,7%.

 

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 επήλθαν οι εξής μεταβολές:

-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 9,3%.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 2%.
-Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 32,1%. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 12,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 48,3%.
-Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 16,7%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 14,7%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 24,8%.

 

Διαβάστε επίσης  Για live διασκέδαση, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Bras de Frères!

Τα νεότερα στοιχεία ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των προβλέψεων της κυβέρνησης η οποία για το σύνολο του έτους αναμένει ύφεση 8%.

 

Πηγή: insider.gr